top of page

Plan Eagle 13

Proponuje się wykorzystanie wynurzalnych zraszaczy przekładniowo – turbinowych typu EAGLE w łącznej ilości 13 sztuk, w tym 10 sztuk zraszaczy sektorowych w zakresie 1800 typu EAGLE 950 E oraz 3 sztuk zraszaczy pełno zakresowych w zakresie 3600  typu
EAGLE 900 E wyposażonych w specjalną pokrywę z kauczuku i sztucznej trawy, chroniąca zawodników przed kontuzjami.
Wszystkie zraszacze typu EAGLE posiadać będą wbudowane zawory elektromagnetyczne.

Zasilanie w wodę dla poszczególnych zraszaczy wykonane będzie z podziemnego pierścienia wykonanego dookoła płyty boiska z rur polietylenowych PE Æ 63 – PN 10 układanych na głębokości około 40 – 50 cm poniżej powierzchni terenu, wyposażony dodatkowo w zawór spustowy umożliwiający odwodnienie sieci podziemnej podczas prac serwisowych i okresu zimowego.
Całkowita długość sieci PE Æ 63 bez rurociągu zasilającego wynosić będzie około 500 mb.
Wzdłuż sieci prowadzone będą kable sterujące (24 V) jako połączenie każdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem.
Procesem sterowania systemem nawadniającym zarządzać będzie sterownik modularny typu ESP ME (13 sekcyjny) zamontowany w skrzynce przyłączeniowej typu ZK, do którego podłączone zostaną wszystkie zraszacze z zaworami elektromagnetycznymi oraz czujnik opadu deszczu.

Rurociąg zasilający wykonać należy z rury PE Æ 63 – PN 10.
Źródłem wody dla systemu nawadniającego będzie ujęcie wodociągowe wyposażone w pompę wspomagającą zamontowaną w studni  betonowej o następujących parametrach:

 • wydajność: Q = 12,0 m3/h

 • ciśnienie: P = 6,0 – 7,0 bara

 • moc silnika: 5,5 KW

 • podłączenie: 1 ½” x 1 ¼”

1

Parametry pompowni

 • wydajność: Q = 12,0 m3/h

 • ciśnienie: P = 6,0 – 7,0 bara

 • moc silnika: 5,5 KW

 • podłączenie: 1 ½” x 1 ¼”

2

Parametry zraszaczy

Zraszacze sektorowe z kątem pracy 1800 typu EAGLE 950 E/ 28 montowane poza linią autową boiska posiadają następujące parametry pracy:

 • promień zraszania 26,20 m /przy ciśnieniu 5,5 bara na dyszy zraszacza/

 • wydatek wody 10,72 m3/h

 • intensywność opadu 36,0 mm/h

 • wysokość obudowy: 34 cm

 • średnica obudowy: 21 cm

 • wysokość wynurzenia: 8,30 cm

 • średnica elementu wynurzalnego: 4,00 cm

 • podłączenie: 1 ½”

 • wbudowany zawór elektromagnetyczny 24 V, 2 W

Zraszacze pełno zakresowe z kątem pracy 3600 typu EAGLE 900 E/ 60 montowane w płycie boiska posiadają następujące parametry pracy:

 • promień zraszania 28,30 m /przy ciśnieniu 5,5 bara na dyszy zraszacza

 • wydatek wody 11,56 m3/h

 • intensywność opadu 16,00 mm/h

 • specjalna pokrywa z kauczuku i sztucznej trawy, chroniąca zawodników przed kontuzjami i sam zraszacz przed uszkodzeniami mechanicznymi

 • wysokość obudowy: 34 cm

 • średnica obudowy: 21 cm

 • wysokość wynurzenia: 8,30 cm

 • średnica elementu wynurzalnego: 4,00 cm

 • podłączenie: 1 ½”

 • wbudowany zawór elektromagnetyczny 24 V, 2 W

3

Zalety urządzeń

 • szczelna i zamknięta obudowa zraszacza,

 • małe zużycie wody,

 • małe gabaryty pompy,

 • mniejsza moc elektryczna silnika pompy (słabsze zabezpieczenia, cieńszy kabel zasilający)

 • mniejsze koszty eksploatacji,

 • bezgłośna praca.

4

Zasada pracy systemu nawadniającego

Zasada pracy systemu nawadniającego odbywać się będzie w sposób następujący.

 • Sterownik odmierzający aktualny czas dnia przekaże zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem impuls elektryczny (24 V) na cewkę pierwszego zaworu elektromagnetycznego – zraszacza, powodując jego otwarcie. Spowoduje to wynurzenie się elementów ruchomych zraszacza oraz uruchomienie części jego obrotowych.

 • Po odmierzeniu czasu pracy pierwszego zaworu elektromagnetycznego – zraszacza, sterownik automatycznie przekaże impuls elektryczny (24 V) na cewkę drugiego zaworu elektromagnetycznego – zraszacza itd., aż do uruchomienia ostatniego zaworu elektromagnetycznego. Po zakończeniu pracy poszczególnych zraszaczy urządzenia te powrócą do swojej macierzystej postaci.

 • Rozwiązanie to umożliwiać będzie prowadzenie wszelkich prac konserwacyjnych na boisku.

 •  W przypadku wystąpienia opadu naturalnego wyłącznik deszczowy typu
  RSD BEX stosownie do obfitości deszczu wstrzyma proces nawadniania.

5

Zasady serwisowe

 

 • System nawadniający przewidziany jest do eksploatacji w temperaturach dodatnich powietrza, dlatego też głębokość posadowienia rurociągów i urządzeń może wynosić 30 – 40 cm.

 • Po zakończeniu okresu eksploatacyjnego systemu nawadniającego to znaczy w miesiącu październiku, należy odwodnić całą sieć rurociągów podziemnych  przygotowując ją do okresu zimowego.

 • W tym celu należy zamknąć główny zawór wody oraz podłączyć sprężarkę do zaworu spustowego i przedmuchać sprężonym powietrzem całą sieć podziemną opróżniając ją z wody poprzez dysze poszczególnych urządzeń nawadniających, zgodnie z zasadą zraszacz po zraszaczu.

 • Kolejnym etapem zabiegu zimowego będzie odłączenie zasilania elektrycznego sterownika.

Plan Eagle-13 b.jpeg
projekty boisk sportowych_2.png

Skontaktuj się

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, sugestie lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami – jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc!

bottom of page