top of page

Plan 85 24

Proponuje się wykorzystanie wynurzalnych zraszaczy przekładniowo – turbinowych typu
RAIN BIRD 8005 (sektorowych) w ilości 16 sztuk wyposażonych w specjalną pokrywę z kauczuku oraz zraszaczy RAIN BIRD 8005 SS  (pełno zakresowych) w ilości 8 sztuk wyposażonych w specjalny koszyk z kauczuku dla trawy naturalnej, chroniącą zawodników przed kontuzjami.
Wszystkie zraszacze typu RAIN BIRD 8005   FC/ PC podzielone zostaną na 12 oddzielnych sekcji nawadniających.

Poszczególne sekcje nawadniające wyposażone zostaną w zawory elektromagnetyczne typu PGA 150.

Zasilanie w wodę dla poszczególnych sekcji nawadniających wykonane będzie z rur polietylenowych PE Æ 63 – 50  PN 10 układanych na głębokości około 40 – 50 cm poniżej powierzchni terenu.
Główny rurociąg zasilający wykonać należy z rury polietylenowej PE Æ 63 – PN 10 i uzbroić w zasuwę odcinającą DN 50 oraz w zawór spustowy umożliwiający odwodnienie sieci podziemnej podczas prac serwisowych i okresu zimowego.
Wzdłuż sieci prowadzone będą kable sterujące (24 V) jako połączenie każdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem.
Procesem sterowania systemu nawadniającego zarządzać będzie systemowy sterownik typu ESP ME (12 sekcji) wyposażony w moduł i interfejs WIFI (opcjonalnie), zasilany napięciem sieciowym 230 V, zamontowany w skrzynce typu ZK, do którego podłączone zostaną wszystkie zawory elektromagnetyczne oraz czujnik opadu deszczu, zapewniając kontrolę procesu nawadniania boiska.
Źródłem wody dla systemu nawadniającego będzie zbiornik retencyjny, z którego niezależna pompa ssąco – tłocząca sterowana falownikiem zasili poszczególne sekcje nawadniające.

Parametry pompowni

 • wydajność: Q = 13,0 m3/h,

 • ciśnienie: P = 7,0 – 8,0 bara

1

Parametry pompowni

 • wydajność: Q = 13,0 m3/h

 • ciśnienie: P = 7,0 – 8,0 bara

2

Parametry zraszaczy

Zraszacze typu RAIN BIRD 8005 SS FC/ PC  posiadają następujące parametry pracy:

 • promień zraszania 22,50 m /przy ciśnieniu 6,50 bara na dyszy zraszacza nr 20/

 • wydatek wody 5,89 m3/h

 • intensywność opadu 23,0 mm/h

 • wysokość obudowy: 25,7 cm

 • średnica elementu wynurzalnego: 4,8 cm

 • średnica obudowy: 7,9 cm

 • wysokość wynurzenia: 12,7 cm

 • podłączenie: 1”

3

Zalety urządzeń

 • szczelna i zamknięta obudowa zraszacza,

 • małe zużycie wody,

 • mniejsze koszty eksploatacji,

 • bezgłośna praca.

4

Zasada pracy systemu nawadniającego

Zasada pracy systemu nawadniającego odbywać się będzie w sposób następujący.

 • Sterownik odmierzający aktualny czas dnia przekaże zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem impuls elektryczny (24 V) na cewkę pierwszego zaworu elektromagnetycznego – sekcji, powodując jego otwarcie. Spowoduje to wynurzenie się elementów ruchomych zraszacza oraz uruchomienie części jego obrotowych.

 • Po odmierzeniu czasu pracy pierwszego zaworu elektromagnetycznego – sekcji, sterownik automatycznie przekaże impuls elektryczny (24 V) na cewkę drugiego zaworu elektromagnetycznego – sekcji itd., aż do uruchomienia ostatniego zaworu elektromagnetycznego. Po zakończeniu pracy poszczególnych zraszaczy urządzenia te powrócą do swojej macierzystej postaci.

 • Rozwiązanie to umożliwiać będzie prowadzenie wszelkich prac konserwacyjnych na boisku.

 • W przypadku wystąpienia opadu naturalnego wyłącznik deszczowy typu
  RSD BEX stosownie do obfitości deszczu wstrzyma proces nawadniania.

5

Zasady serwisowe

 

 • System nawadniający przewidziany jest do eksploatacji w temperaturach dodatnich powietrza, dlatego też głębokość posadowienia rurociągów i urządzeń może wynosić 30 – 40 cm.

 • Po zakończeniu okresu eksploatacyjnego systemu nawadniającego to znaczy w miesiącu październiku, należy odwodnić całą sieć rurociągów podziemnych  przygotowując ją do okresu zimowego.

 • W tym celu należy zamknąć główny zawór wody oraz podłączyć sprężarkę do zaworu spustowego i przedmuchać sprężonym powietrzem całą sieć podziemną opróżniając ją z wody poprzez dysze poszczególnych urządzeń nawadniających, zgodnie z zasadą zraszacz po zraszaczu.

 • Kolejnym etapem zabiegu zimowego będzie odłączenie zasilania elektrycznego sterownika.

Plan 85-24 b.jpg
projekty boisk sportowych_2.png

Skontaktuj się

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, sugestie lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami – jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc!

bottom of page